CSR

  • girl with potato

Uvědomujeme si, že naše přední postavení na trhu nás zavazuje k odpovědnosti - za naše zákazníky, zaměstnance i dodavatele, a také za naši planetu. Tuto povinnost bereme velmi vážně. Snažíme se využívat přírodní suroviny, abychom minimalizovali spotřebu energie a vody, a také omezit množství odpadů a emisí.

Zdravý olej

V lednu 2011 zahájilo Aviko, jako první výrobce v Evropě, výrobu bramborových specialit s použitím výhradně slunečnicového oleje. Hlavním důvodem byla snaha nabídnout zákazníkům zdravější řešení. Složení tuků se tak změnilo ve prospěch vyššího podílu nenasycených mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují naše zdraví,  přičemž obsahu tuku ve výrobcích zůstal nezměněn.

Kromě péče o zdraví spotřebitele představuje používání slunečnicového oleje ekologický přístup k životnímu prostředí, zatímco palmový olej je spojen s kácením lesů.

Odpovědnost za získávání palmového oleje

Palmový olej je důležitou a populární surovinou při výrobě potravin. Není geneticky modifikovaný (GM free) a má nejvyšší součinitel hektarového výnosu ze všech olejných rostlin.

Přesto je však získávání palmového oleje spojeno s kácením lesů, což může vést z hlediska dlouhodobé perspektivy k negativnímu vlivu na životní prostředí, a to obzvláště v zemích, v nichž se získává - v Malajsii a Indonésii. Aviko je členem RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) - organizace, jejímž cílem je udržitelná výroba palmového oleje.

Méně emisí a odpadů

Snažíme se snížit množství odpadů, emisí, spotřebu energie a vody. Zavádíme recyklaci všude tam, kde to podmínky umožňují. Jsme hrdí na to, že patříme ke skupině firem s nejnižší spotřebou energie, jelikož máme vlastní elektrárny, kde vytváříme vlastní elektrickou energii a vodní páru. V posledních letech jsme investovali značné částky do našich elektráren v oblasti izolací, monitoringu, získávání tepla a optimalizace procesu - díky tomu se nám podařilo zvýšit úsporu energie o více než 25%.