Vývoj segmentu rozvozu pokrmů a předpovědi pro budoucnost

  • delivery Super Crunch Fresh Aviko 2

Vývoj segmentu rozvozu pokrmů a předpovědi pro budoucnost

Publikováno 20/04/2020

V poslední době se odvětví rozvozu výrazně vyvíjelo. Stále více zákazníků si vybírá možnost se stravovat formou rozvozu hotových pokrmů, která využívá stále více nových řešení objednávek, např. mobilní aplikací, které začínají nahrazovat tradiční formy, jako je například telefonická objednávka. Jaké trendy se nedávno objevily v segmentu rozvozu hotových pokrmů? Jaké jsou předpovědi pro nejbližší budoucnost? Souvisí budoucnost stravovacích služeb s dodávkou pokrmů? Čemu byste měli věnovat pozornost při přípravě nabídky pro rozvoz nyní, když je epidemie koronaviru? Nevíte si rady? Přečtěte si níže uvedený článek.

Potravinářský průmysl závislý na segmentu rozvozu hotových pokrmů

Již několik let se trh s objednáváním hotových pokrmů online postupně zvyšuje. Dodávky pokrmů nejčastěji využívají lidé ve věku 15 až 34 let, což představuje téměř 70 % všech klientů využívajících služby rozvozu. Ti, kdo rozvoz využívají je tzv. Generace Z, která byla vychovávána obklopena technologií a je náročná a pragmatická ve svém výběru. Loajalita spotřebitelů k určitým restauracím je úměrná překážkám, které musí překonat při výběru využití svého sortimentu. To je třeba mít na paměti, protože tyto faktory budou mít významný dopad na další vývoj v odvětví rozvozu hotových pokrmů. Jaká by tedy měla být objednávka pokrmů online? Rychlá, jednoduchá, intuitivní a pohodlná. Máte své webové stránky? Není třeba. Nejčastěji se stejně používají mobilní aplikace a agregační weby, a proto na ně byste měli zaměřit své aktivity. Mnoho majitelů restaurací věří, že dobrá kvalita pokrmů stačí, což nemusí nutně být pravda. Je třeba zmínit, že podle statistik až tři čtvrtiny lidí opustí zadávání objednávky (bez ohledu na to, jak dobré jídlo a restaurace mohou být), pokud se to zdá příliš komplikované.

 

"Ghost kitchen" jako černý kůň stravovacího průmyslu

Jaké změny můžeme očekávat v segmentu rozvozu hotových pokrmů v budoucnu? Jistě další vzkvétající rozvoj tohoto odvětví. Rovněž se bude vyvíjet charakter stravovacích zařízení. Lze předpokládat, že bude stále více konceptů restaurací tak zvaných Ghost kitchen neboli virtuální chytrá kuchyně ke krátkodobému pronájmu s jediným smyslem - navařit a rozvést. Tyto kuchyně jsou takové, co nemají prostor pro zákazníky, žádné stoly, žádná obsluha a soustřeďují se výhradně na nabídku jídel, která mají být doručena klientům (nebo pro výdej z okénka s sebou). Nájemce si obstarává pouze suroviny a zaměstnance a vše ostatní jako voda, elektřina a kuchyňské vybavení je součást kuchyně.  Dodací lhůta je navíc co možná nejkratší, protože Ghost kitchen často sídlí na okraji měst, mimo centrum. To má příznivý dopad nejen na optimalizaci dodací lhůty, ale také na kvalitu jídla. Toto řešení přináší měřitelné výhody majitelům restaurací, kteří si svůj provoz překonvertují právě na tento koncept. Nízké nájemné a malé výdaje na přeměnu a fungování zařízení mají významný vliv na náklady na provozování této obchodní činnosti, a tedy na možnost nabízet konkurenceschopné ceny. To vše má značný dopad na nedávný rychlý vývoj v tomto odvětví. V příštích několika letech lze s ohledem na dynamickou eskalaci tohoto trendu očekávat, že se brzy stane velmi důležitým segmentem trhu s rozvozem.

 

Stravovací průmysl a rozvoz v době epidemie COVID-19

Situace v nouzovém stavu je nepochybně pro odvětví HoReCa obtížným obdobím, na druhé straně však (rychle se rozvíjející) trh s rozvozem hotových pokrmů navzdory situaci vystupuje z pozadí. Současná situace přiměla spotřebitele k častějším a ochotnějším k objednávkám jídel s sebou nebo k výběru pokrmů, které si zákazníci nechávají přivézt. Stravovací zařízení čelí možnosti úplného uzavření nebo přechodu na pracovní systém "s sebou", což znamená, že jídlo je rozváženo klientům nebo vydáváno s sebou osobně přes výdejové okénko. Pro mnoho restaurací to zahrnuje nutnost provádění strategických změn v jejich fungujícím systému, možnostech rozvozu nebo dokonce nabídce. Výzvou je splnit očekávání spotřebitelů, kteří chtějí, aby jejich jídlo dorazilo vždy teplé a chutné a bylo v nejvyšší kvalitě. S ohledem na očekávání klientů je nutné dbát na výběr vhodných produktů pro rozvozové menu, protože chutné jídlo z rozvozu začíná u správných ingrediencí. Ne všechny výrobky si během dodací doby zachovávají svoji optimální kvalitu. Pokud hledáte potraviny, které budou nejlépe fungovat při rozvozu, navštivte v záložce segmenty sekci rozvoz / s sebou a podívejte se, jak můžete přidat trochu rozmanitosti do svého sortimentu.

 

Bezpečnost především!

S ohledem na hrozbu koronaviru a na rozhodnutí přijatá státními úřady, na základě bezpečnostních hledisek, musí celé odvětví vyvinout nejvyšší hygienické standardy, pokud jde o dodávky jídla. Osvědčené postupy jsou zaměřeny na hygienu a bezpečnost všech lidí zapojených do procesu dodávky pokrmů. Na co je třeba pamatovat při poskytování služeb rozvozu v období pandemie? Zde jsou některé z nejdůležitějších problémů:

1. S ohledem na jakékoli možné narušení dodávkového procesu by majitelé restaurací měli posoudit rizika a vypracovat plán na nejbližší týdny nebo do konce měsíce. Měli by se starat o dodavatelský řetězec a vybírat správné produkty, přičemž by měli mít na paměti takové faktory, jako je nedostatek zaměstnanců, bezpečnost a čas potřebný k přípravě jídel.

2. V této době, která je pro sektor HoReCa obtížná, je dobré se postarat o následnou komunikaci s klienty. Měli byste je informovat o aktuálním režimu fungování, dodávkách, způsobech platby a samozřejmě o tom, co v nabídce najdou.

3. Měli byste umožnit bezkontaktní přejímku jídel, nejlépe mimo budovu. Mnoho doručovatelských společností rychle reagovalo na tuto potřebu tím, že nabídlo majitelům restaurací a klientům bezkontaktní dodávky potravin, aby se omezilo riziko šíření viru. Za tímto účelem byste měli zvážit omezení plateb v hotovosti.

4. Je nezbytné zavést postup dezinfekce vozidel dodávajících jídlo s sebou a celé vybavení (jak v restauraci, tak s manipulací kurýrem dodávajícím jídlo), jakož i mytí a / nebo dezinfekce rukou personálu a dodavatelů po každém kontaktu s cizími povrchy (např. kliky dveří, platební terminály).

5. Je důležité starat se o řádné balení jídel, které mají být dodány, protože to má vliv na kvalitu a bezpečnost potravin. Vysoce kvalitní obaly, například vyrobené z pevných a biologicky rozložitelných materiálů, zajistí trvanlivější potraviny s vysokým obsahem vlhkosti a vysokou teplotou. A co je nejdůležitější, pokrmy tak jsou čerstvé a teplé, když dorazí k zákazníkovi.

6. Nejlepší je používat ingredience, které budou dobře fungovat při donášce. Zvažte zavedení pokrmů vyrobených speciálně pro rozvoz nebo přemýšlejte o nahrazení některých ingrediencí za ty, které jsou určeny pro rozvoz, protože tyto jsou trvanlivější, udržují si svoji strukturu. Řešení produktů, které budou fungovat nejlépe při donášce, najdete zde.

 

A co dál?

Jaké jsou vyhlídky pro gastronomický průmysl v této těžké době? Vzhledem k situaci můžeme očekávat pokles v celé ekonomice a odvětví stravovacích služeb je jednou z nich. Pokud však jde o odvětví rozvozu, výzkum ukazuje, že možnost online objednávání pokrmů je stále populárnější, zatímco globální trh s jídlem vzrostl dokonce o 50 % meziročně a stojí kolem 120 miliard dolarů. V tomto segment rozvozu stále existuje prostor pro mnoho nových hráčů. Obzvláště nyní, když v době uzavření restaurací, kaváren a barů, je rozvoz pro majitele restaurací prakticky jedinou možností, jak fungovat.